00.jpg01.jpg02.jpg10.jpg20.jpg30.jpg40.jpg41.jpg42.jpg50.jpg60.jpg61.jpg

Okruszek

Oto MY. Okruszek Kołobrzeg.

Tak pracujemy, tak wyglądamy dziś. Ten krótki film przybliży charakter naszej pracy, wspólnych radości i emocji związanych z możliwością towarzyszenia naszym uczniom w ich codziennych zmaganiach w pokonywaniu trudności i nabywaniu nowych życiowych umiejętności. Dziękujemy Radzie Rodziców, Pani Paulinie Sotyń, która była twórcą i pomysłodawcą tego projektu, nauczycielom, pracownikom oraz uczniom bez których ten film by nie powstał.
Realzacja XURECORDS.PL

© 2012-2015 XU RECORDS | Design by: XU | ALL RIGHTS RESERVED